Cykle

Oprócz zwykłych recenzji na blogu regularnie lub sporadycznie pojawiają się artykuły w ramach cykli. Są to kolejno artykuły sygnowane literką R (o których można przeczytać tutaj ), Progresywnie Mi, W Niewielu Słowach, Weekend Węgierski, Wydział Filmowy oraz W Cztery Uszy.

Cykl Progresywnie Mi dotyczy nowych wydawnictw płytowych z szeroko pojętą muzyką około progresywną. W ramach artykułu opisuje się jeden, dwa lub więcej takich albumów. Opisywane albumy podlegają ocenom. Kolejne części tego cyklu są oznaczane cyframi rzymskimi, w dalszej przyszłości cykl obowiązywać będzie skrót PM.

Cykl W Niewielu Słowach dotyczy nowych (lub starszych) wydawnictw płytowych, przeważnie z muzyką rockową i metalową, w ramach którego opisuje się dwie, trzy lub czasami więcej takich płyt w mniejszej ilości słów niż w tradycyjnej recenzji. Opisywane w jego ramach płyty podlegają ocenom. Od czasu do czasu w ramach cyklu pojawić się mogą teksty będące zebraniem luźnych myśli wokół konkretnego tematu, innymi słowy coś w rodzaju felietonu. Kolejne części cyklu oznaczane są cyframi rzymskimi. Cykl obowiązuje skrót WNS. W jego ramach mogą się też pojawiać WNSy z podtytułem np. Polski (w tym przypadku z kolejną liczbą określającą odsłonę). Każda kolejna część cyklu posiada liczbę kolejną, która przypada mimo części z podtytułem. Spin-offem cyklu jest "Djent Me", ale funkcjonuje jako odrębna seria tekstów traktujących o muzyce z nurtu djent/deathcore oraz zbliżonych gatunków metalu progresywnego. Od sierpnia roku szczodrego cykl powraca do rozszerzonej nazwy w następującej pisowni: W NiewieLU słowach. Nie będzie też kontynuowana numeracja, a sam cykl  w zamierzeniu będzie bardziej tematyczny niż miało to miejsce dotychczas.

Cykl Weekend Węgierski to nieregularny dodatek traktujący o muzyce rockowej i metalowej z Węgier. Pojawić się może on w okolicach wybranego weekendu, choć niekoniecznie, nie wyklucza się pojawiania takich tekstów np. w środku tygodnia. Płyty opisywane w ramach jego cyklu podlegają (choć nie wyklucza się ich sporadycznego braku) ocenom. Cykl oznaczany jest cyframi rzymskimi, w niedalekiej przyszłości obowiązywać będzie skrót WW. Na podobnych zasadach działa odprysk cyklu zwany Weekendem Chorwackim, w którego skład wchodzą także artykuły, które nie zostały oznaczone powyższą nazwą. W przyszłości będzie stosowany skrót WCH.

Cykl Wydział Filmowy dotyczy najnowszej (lub starszej) muzyki filmowej, a także tej pochodzącej z gier komputerowych, bądź tematycznie i stylistycznie powiązanych z filmem, literaturą lub innymi mediami audiowizualnymi, a niepasującymi do zwykłych gatunków muzycznych i pozostałych cykli. Płyty opisywane w ramach cyklu podlegają ocenie, choć nie wyklucza się ich braku, jeśli artykuł nie będzie dotyczył płyty, a jedynie tematu muzyki filmowej. Kolejne odsłony będą odznaczane cyfrą rzymską, oraz będą zawierać potencjalne ostrzeżenie o zawartości. Cyklu nie dotyczyć będzie żaden skrót, ponieważ wyglądałby cokolwiek śmiesznie i kojarzyłby się z przez wielu nienawidzonym przedmiotem praktykowanym w szkole.

Cykl W Cztery Uszy obejmuje recenzje płyt (EP lub LP), a w przyszłości możliwe są też inne tematy okołomuzyczne, które zostają opisane w formie luźnej i nieprzewidywalnej rozmowy pomiędzy autorami bloga. Spektakularne wnioski, czy wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe dygresje są tu jak najbardziej na miejscu.  Od października roku pięknistego cykl istnieje w formie audycji podcastowej.

Cykl felietonów Polisz Jor Inglisz obejmuje serię wypowiedzi (dłuższych i krótszych) zarówno autorów bloga, współpracowników i trójmiejskich muzyków na temat sytuacji języka polskiego w muzyce i powszechnej dominacji języka angielskiego. Jest to projekt nieograniczony w czasie i po publikacji zamierzonej puli tekstów, nie będzie, raczej, kontynuowany. Cyklu nie obejmuje żaden skrót. Kolejne odcinki są oznaczane w następujący sposób: np. #3. Cykl został zakończony.

Cykl Mistrzowie Gitary składa się z trzech części: krótkiej notki biograficznej muzyka, naszej refleksji o gitarzyście i wreszcie, krótkiej recenzji (bez oceny liczbowej) wybranej płyty muzyka (solowej lub jeśli takiej nie posiada to macierzystej grupy lub formacji kojarzonej z danym muzykiem). Cykl wystartował w kwietniu 2014 roku i będzie kontynuowany aż do jego zakończenia zgodnie z ustaleniami opisanymi we wstępie do cyklu. Cykl został zakończony w trakcie trwania i nie będzie kontynuowany.

W ramach cyklu mogą pojawiać się też wywiady, te jednak nie będą oznaczane żądnymi cyframi, a jedynie określony będzie słowem "wywiad". Cyklem nie są artykuły będące informacją odnośnie kolejnych edycji LupusWinterFest lub innych mutacji festiwalu sygnowanego nazwą bloga lub jego autora.

Aktualizacja: 31 X 2012 [lupus]; 3 XI 2012 [lupus]; 4 III 2013 [lupus i wójcik]; 16 VI 2013 [lupus i wójcik]; 27 IX 2013 [lupus i wójcik]; 4 VII 2014 [lupus, wójcik i babirs]; 5 VIII 2016 [lupus, ŁCh]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz