Oceny

Wiele osób zwraca uwagę na sposób mojego oceniania, zarzucając mi "zawyżanie" albo, że moje oceny są kontrowersyjne, bo bardzo często są wysokie. Staram się po prostu nie pisać o złych płytach, bo często nie mam nawet co o takich płytach (naturalnie w moim odczuciu) napisać, zdarza się jednak, że jest to silniejsze ode mnie i wtedy pojawia się tekst z negatywną opinią. Zazwyczaj z wielu płyt wybieram te, które najbardziej mi się podobają, a zdarza się, że nawet te bardzo interesujące nie zostają przeze mnie ostatecznie opisane z racji czasu, a nawet pewnych innych trudności. Poniżej podaję zatem klasyfikację ocen liczbowych, która wchodzi w życie od 1 marca 2012 roku - wszelkie dotychczasowe oceny wymykają się z tych ram i pozostają takie jakie są, aczkolwiek można nowe kryteria odnosić do ocen poprzednich. Przypominam też, że są one subiektywne i nie każdy musi mieć takie samo zdanie jak ja.

I. LP (punktacja maksymalna - 10)
0 - 2 dno, żenada i masakra, rzecz asłuchalna
3 - 5 przeciętne, można sobie podarować
6 - 7 dobre, przyjemne i zupełnie nieodkrywcze
8 - 9 bardzo dobre, świeże i wciągające
10 wspaniałe, genialne i absolutnie porywające

II. EP (punktacja maksymalna - 5)
0 - 2 dno i żenada, rzecz asłuchalna
3 niezłe, można posłuchać
4 dobre, nieodkrywcze, przyjemne
5 bardzo dobre, świeże i wciągające

III. Połówki i inne oceny
Połówki stosowane będą wtedy, gdy płyta w jakiś szczególny sposób będzie na taką ocenę zasługiwać lub będzie się wymykać jednoznacznym określeniom ocenowym. Nie stosuje się ocen do kompilacji, wszelkich składanek i płyt koncertowych jeśli takowe zostaną opisane (odstępstwem od reguły mogą być płyty zawierające stary materiał nagrany na nowo; nie stosuje się ocen do płyt zawierających na przykład dwa nowe utwory na kilkanaście starszych, doskonale znanych). W pewnych przypadkach do maksymalnej oceny będą dodawane wykrzykniki - będzie to oznaczać, że moim zdaniem płyta stanowi wydarzenie i nie można jej w żaden sposób pominąć. Ocenom nie podlegają również płyty opisywane w ramach artykułów poświęconym zjawiskom muzycznym i w ramach cyklu "Retrospekcja". Nie podlegają też takiej ocenie zespoły i muzyka opisywana w ramach relacji z koncertów, w tym przypadku wyraża się tylko i wyłącznie słowną opinię nie przekładającą się w żaden sposób na ocenę liczbową. Oceny tracą moc w zestawieniach podsumowujących każdy kolejny rok, w których to podlegają porządkującym je kategoriom (np. Najlepsze płyty roku).

W Wydziale Filmowym obowiązywać będą cztery rodzaje ocen (w zależności od filmu, gry lub innych mediów audiowizualnych oraz stanu wiedzy autora o opisywanej muzyce): ogólna ocena muzyki, ocena kontekstowa (w filmie lub dotycząca innego medium) oraz ocena słuchalności (poza medium) oraz całościowa. We wszystkich przypadkach w skali 1-10. Wcześniejszy, trzystopniowy układ ocen, pozostaje bez zmian w artykułach, w którym się pojawił. Wyjątkami są artykuły stanowiące o Nightwish (Imaganerium) oraz o muzyce z filmu "Strażnicy Galaktyki"), gdzie ocen jest nieco więcej.

26. 02. 2012 [lupus]
Update: 12.05.2012 [lupus]
Update: 23 sierpnia 2012 [lupus]; 3 listopada 2012 [lupus] [5 sierpnia 2014 lupus, wójcik, babirs]